SMART M2M

Uniwersalna usługa przeznaczona do zastosowań telemetrycznych M2M/IoT. W ramach stałej opłaty miesięcznej, w postaci pakietu kwotowego, abonent korzysta z dowolnych usług, takich jak: połączenia głosowe, wiadomości SMS, MMS, połączenia komutowane CSD oraz pakietowej transmisji danych GPRS/EDGE/UMTS/LTE/LTE-M/LTE-Cat1. Jest to idealne rozwiązanie dla małych aplikacji M2M, gdzie zachodzi potrzeba korzystania z różnych usług w ramach stałej opłaty abonamentowej.

Pakiety kwotowe M2M

Nazwa pakietu

Pakiet Kwotowy
M2M 20

Pakiet Kwotowy
M2M 30
Pakiet Kwotowy
M2M 40
Pakiet Kwotowy
M2M 50
Abonament miesięczny 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł
Pakiet kwotowy do wykorzystania 20 zł 30 zł 40 zł

50 zł

Przykładowy przelicznik pakietu na DANE lub SMSy 20MB / 133SMS 30MB / 200SMS 40MB / 266SMS

50MB / 333SMS

Opłata za włączenie pakietu 0 PLN
więcej informacji o Pakietach Kwotowych M2M
 • W ramach abonamentu miesięcznego za M2M Pakiet Kwotowy Abonent otrzymuje Pakiet Kwotowy o wartości uzależnionej od rodzaju wybranego Pakietu Kwotowego, określonej w powyższej tabeli, do wykorzystania: na połączenia głosowe na numery komórkowe Mobilnej Sieci Orange, wysyłanie wiadomości SMS i MMS na numery komórkowe Mobilnej Sieci Orange oraz pakietową transmisję danych na terenie Polski, zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku Usług.
 • Opłaty za pozostałe frakcje ruchowe rozliczane są poza Pakietem Kwotowym i taryfikowane są wg stawek określonych w Cenniku Usług.
 • Pakiet Kwotowy nie może ponadto zostać wykorzystany na wysyłanie wiadomości SMS/MMS na numery specjalne lub wykonanie połączeń głosowych na numery specjalne (tzw. Premium Rate). Oznacza to, że takie SMS-y/MMS-y/połączenia głosowe będą rozliczane poza Pakietem Kwotowym i taryfikowane wg stawki określonej w Cenniku Usług.
 • Stawki za poszczególne frakcje ruchowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powodować będą pomniejszanie Pakietu Kwotowego. Po wykorzystaniu 100% Pakietu Kwotowego, opłaty za te frakcje ruchowe będą dalej płatne zgodnie z Cennikiem Usług.
 • W przypadku, gdy aktywacja Numeru nastąpiła w niepełnym okresie rozliczeniowym, Abonent poniesie część abonamentu miesięcznego za usługę oraz otrzyma część Pakietu Kwotowego, proporcjonalną do czasu, w którym Pakiet Kwotowy był aktywny.
 • Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym Pakiet Kwotowy przechodzi wyłącznie na jeden następny okres rozliczeniowy i jest do wykorzystania w pierwszej kolejności.
 • Na życzenie Abonenta, na wskazany przez Abonenta, podczas zawierania Umowy lub Aneksu, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, może zostać wysłana informacja o wykorzystaniu 100% Pakietu Kwotowego.
 • Pakiet Kwotowy działa w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi pakietami, aktywowanymi na dane konto abonenckie. W przypadku, gdy na danym Numerze nastąpiła aktywacja innego pakietu, w ramach którego Abonent otrzymał pakiet MB do wykorzystania na terenie Polski, SMS-ów, MMS-ów lub połączeń głosowych do wykorzystania na numery komórkowe Mobilnej Sieci Orange, pakiet ten zostanie wykorzystany w pierwszej kolejności przed Pakietem Kwotowym.

M2M Pakiet Danych PL

ilość danych w pakiecie PL 5MB 10MB 20MB 50MB
Abonament miesięczny 5zł netto 7.50zł netto 10 zł netto 12 zł netto
Opłata za włączenie pakietu 0zł
więcej informacji o Pakiet Danych PL

W ramach abonamentu miesięcznego za usługę M2M Pakiet Danych PL Abonent otrzymuje pakiet megabajtów do wykorzystania na połączenia transmisji danych na terenie Polski, we wszystkich dostępnych na danym obszarze technologiach przesyłania danych, z których korzysta Orange, przy ustawieniach APN: Internet, vpn, wap, internetipv6.

Pakiet można aktywować samodzielnie lub razem z Pakietem Kwotowym M2M. Abonent korzystający z samego Pakietu Danych PL ma możliwość wysyłania wiadomości SMS, MMS oraz nawiązywania połączeń głosowych ale wszystkie te usługi są taryfikowane zgodnie z cennikiem usług M2M Orange.

Wyciąg z regulaminu

 • W przypadku, gdy aktywacja Numeru nastąpiła w niepełnym okresie rozliczeniowym, Abonent poniesie część abonamentu miesięcznego za usługę oraz otrzyma część Pakietu Danych PL, proporcjonalną do czasu, w którym ten pakiet był aktywny.
 • Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym Pakiet Danych PL przechodzi wyłącznie na jeden następny okres rozliczeniowy i jest do wykorzystania w pierwszej kolejności.
 • Po wykorzystaniu Pakietu Danych PL, opłaty za dalsze przesyłanie danych na terenie Polski do końca danego okresu rozliczeniowego będą pobierane zgodnie z Cennikiem Usług.
 • Na życzenie Abonenta, na wskazany przez Abonenta, podczas zawierania Umowy lub Aneksu, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, może zostać wysłana informacja o wykorzystaniu 100% Pakietu Danych PL.
 • Pakiet Danych PL działa w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi pakietami MB/kwotowymi, aktywowanymi na dane konto abonenckie. Działa także w pierwszej kolejności przed usługą M2M Pakiet Kwotowy.
 • Abonent nie ma możliwości jednoczesnego posiadania na danym Numerze usługi M2M Pakiet Danych PL oraz następujących usług: Pakiet 5 MB TT10, Pakiet 10 MB TT10, Pakiet 20 MB TT10, Pakiet 50 MB TT10, Pakiety M2M Connect, Pakiet MB.

Pakiet SMS do Orange

Ilość SMS do Orange 50 100 200 300
Abonament miesięczny 5 zł netto 7,5zł netto 10zł netto 12 zł netto
Włączenie pakietu SMS 0zł

 

Pakiet SMS do Wszystkich

Ilość SMS 50 100 200 300
Abonament miesięczny 7,5 zł netto 14zł netto 26zł netto 36 zł netto
Włączenie pakietu SMS 0zł
więcej informacji o pakietach SMS

Pakiety SMS do Orange i do wszystkich

W ramach abonamentu miesięcznego za usługę M2M Pakiet SMS do Orange Abonent otrzymuje Pakiet SMS-ów do wykorzystania na wysyłanie wiadomości SMS na numery komórkowe Mobilnej Sieci Orange, z wyłączeniem SMS-ów wysyłanych na międzynarodowe numery komórkowe, numery stacjonarne (krajowe i międzynarodowe), SMS-ów wysłanych w roamingu, a także SMS-ów bezpłatnych, skróconych i specjalnych, określonych w obowiązującym Abonenta Cenniku Usług.

 • W przypadku, gdy aktywacja Numeru nastąpiła w niepełnym okresie rozliczeniowym, Abonent poniesie część abonamentu miesięcznego za usługę oraz otrzyma część Pakietu SMS, proporcjonalną do czasu, w którym Pakiet SMS był aktywny.
 • Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym Pakiet SMS przechodzi wyłącznie na jeden następny okres rozliczeniowy i jest do wykorzystania w pierwszej kolejności.
 • Po wykorzystaniu Pakietu SMS, każdy kolejny SMS, wysłany do końca danego okresu rozliczeniowego, będzie płatny zgodnie z Cennikiem Usług.
 • Na życzenie Abonenta, na wskazany przez Abonenta, podczas zawierania Umowy lub Aneksu, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, może zostać wysłana informacja o wykorzystaniu 100% Pakietu SMS.
 • Pakiet SMS-ów działa w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi pakietami SMS-ów/kwotowymi, aktywowanymi na dane konto abonenckie. Działa także w pierwszej kolejności przed usługą M2M Pakiet Kwotowy.
 • Abonent nie ma możliwości jednoczesnego posiadania na danym Numerze usługi M2M Pakiet SMS do Orange lub M2M Pakiet SMS do Wszystkich oraz następujących usług: Pakiet SMS do Orange (50 SMS, 100 SMS, 200 SMS, 300 SMS), Pakiet SMS do Wszystkich (50 SMS, 100 SMS, 200 SMS, 300 SMS), Indywidualny Pakiet SMS do Orange, Indywidualny Pakiet SMS do Wszystkich, Orange SMS 100.

Karty SIM w ofercie TT10 i SMART M2M nie posiadają aktywnych BLOKAD! Po wykorzystaniu pakietu, zostanie naliczona opłata, zgodnie z Cennikiem usług w ofercie Smart M2M przez Orange Polska S.A.

Cennik usług

Minuta połączenia głosowego (taryfikacja co 15 sek) 0,60 zł netto
SMS w sieci Orange i poza sieć Orange 0,15 zł netto
SMS międzynarodowy 0,49 zł netto
MMS krajowy 0,33 zł netto
MMS wysłany do operatorów zagranicznych 2,49 zł netto
Transmisja danych GPRS/UMTS/LTE 0,10 zł za 1 MB (1024 KiB)
taryfikacja następuje za każdy rozpoczęty
1 KB połączenia (0,0001 zł za 1 kB)

Cenniki i regulaminy

archiwum

20 września 2021 roku, Taryfa telemetryczna 10 została zastąpiona ofertą SMART M2M. Nowe umowy zawierane są zgodnie z nowym regulaminem, natomiast kontrakty zawarte w oparciu o regulamin TT10, kontynuowane na dotychczasowych warunkach.

Zapytanie ofertowe

Jaka jest suma 1 i 3?