1. Pytania i odpowiedzi

Czy mogę przenieść karty pre-paid do M2M?

Niestety, nie ma możliwości przeniesienia usług pre-paid do oferty M2M. Nie można przenieść również kart abonamentowych od innego operatora. Karty trzeba fizycznie wymienić w urządzeniach na nowe.

Kiedy moja karta będzie aktywna?

Karty są aktywowane w przeciągu 48h od czasu otrzymania umowy. W niektórych okresach, np. przedświątecznym, czas oczekiwania na aktywację kart SIM może być dłuższy.

Jakie są nazwy APN w sieci Orange?

W sieci Orange używane są 3 ogólne nazwy punktu dostępowego - APN:

  1. internet - ogólny, dostępny dla wszystkich. Na czas sesji przydzielany jest dynamiczny adres IP w sieci Orange,
  2. vpn - usługa dodatkowa, na czas sesji przydzielany jest dynamiczny, zewnętrzny  adres IP,
  3. vpn.static.pl - usługa dodatkowa, karta SIM ma przypisany stały zewnętrzny adres IP.

We wszystkich przypadkach nie są wymagane poświadczenia, z jednym wyjątkiem; jeżeli zamierzamy korzystać z kart SIM kilku operatorów zamiennie, to w przypadku publicznego APN należy podać dodatkowo użytkownika i hasło. Wpisujemy wówczas 3x 'internet'. Szyfrowanie PAP/CHAP nie jest wymagane.

Dla kogo usługi M2M Orange?

Usługi M2M Orange dostępne są wyłącznie dla krajowych podmiotów gospodarczych, jak: firmy, spółki prawa handlowego, instytucje publiczne, itp. Oferta M2M nie jest dostępna dla odbiorców indywidualnych.

Gdzie odesłać umowę?

Podpisaną umowę wraz załącznikami należy odesłać na adres naszego biura. Mogą Państwo dokumenty również zeskanować dokumenty do PDF i przesłać mailem, aby przyspieszyć proces aktywacji kart SIM. Nie mniej jednak, jedną kopię umowy należy odesłać pocztą.

Uwaga!

  1. Prosimy nie odsyłać umów "za potwierdzeniem odbioru" (ZPO). Wydłuża to procedurę aktywacji kart o 7-14 dni.
  2. Nie honorujemy "skanów" dokumentów przesłanych w formie zdjęć!
  3. Prosimy nie zszywać odsyłanych dokumentów!

Dziękujemy! ;-)

Od kogo otrzymam fakturę?

Umowę zawierają Państwo za naszym pośrednictwem z ORANGE Polska S.A. Tym samym wszelkie opłaty dokonywane są na konto ORANGE Polska, wskazane na fakturze VAT.

Cenniki i regulaminy świadczenia usług Orange M2M

2. Przeszukaj stronę

3. Mam pytanie...

Prosimy obliczyć 6 plus 6.