Prywatny APN Orange

APN (Access Point Name) to usługa pozwalająca na tworzenie własnej podsieci do transmisji danych w infrastrukturze operatora GSM. Podstawową zaletą rozwiązania jest większy poziom bezpieczeństwa oraz uproszczone zarządzanie.

Użytkownik samodzielnie adresuje podsieć, przypisuje prawa dostępu innym użytkownikom, ustala pulę adresów IP etc. Niektóre rozwiązania telemetryczne wymagają dostępu do zewnętrznej sieci Internet, do czego potrzebny jest stały, publiczny adres IP. Usługa taka jest kosztowna, zwłaszcza kiedy jest wymagana na dużej ilości kart SIM. Dzięki APN rozwiązujemy ten problem, ponieważ ruch może zostać skierowany na zewnątrz przez dowolne łącze internetowe. Kolejna zaleta jest odwrotna, a pozwala na zablokowanie połączeń zewnętrznych. Takie rozwiązania wymagane są w systemach przemysłowych, a także w firmach.

APN Standard

Możliwość przesyłania danych typu punkt-punkt pomiędzy terminalami o stałych adresach IP, które połączone są w sieć. Dedykowany firmie APN, który jest dostępny w sieci Orange. Możliwość korzystania z usługi poprzez urządzenia mobilne.

APN Premium

Mobilna sieć biurowa - W tym rozwiązaniu dostęp do sieci Orange  realizowany jest poprzez stałe łącze (światłowód, DSL), co eliminuje problem wąskiego gardła karty zbierającej. Ponadto rozwiązanie wykorzystuje infrastrukturę własną Klienta, co daje większe możliwości konfiguracji sieci jak i jej kontroli całej sieci.

Zewnętrzny adres IP

Static IP

Stały, zewnętrzy adres IP umożliwia bezpośrednią komunikację ze zdalnymi urządzeniami oraz tworzenie własnych, bezpiecznych sieci LAN/WAN w oparciu o tunelowanie IPSec/OpenVPN.

Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych należy do użytkownika sieci. Usługa static.vpn.pl nie wprowadza żadnych ograniczeń w ruchu przychodzącym jak i wychodzącym.

VPN

Dla tych, którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, a potrzebują sporadycznie dostępu do sieci zewnętrznych lub korzystają z usług serwerów Dynamic DNS, oferujemy bezpłatną usługę VPN. Na czas aktywnej sesji (połączenia), przydzielany jest losowo, zewnętrzny adres IP. Korzystanie z usługi VPN nie jest obarczone kompresją danych ze strony operatora. Nie ma też ograniczeń w ruchu przychodzącym jak i wychodzącym. Zapewnienie podstawowego bezpieczeństwa systemu leży w interesie użytkownika.

zapytaj o ofertę

Jaka jest suma 7 i 7?